[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.0.6″][et_pb_row _builder_version=”4.0.6″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.0.6″][et_pb_text _builder_version=”4.0.6″ hover_enabled=”0″]

Forretningsbetingelser

1. Generelt

Vilkårene i indeværende betingelsesskrivelse er gældende for alle aftaler om levering af ydelser, i enhver form, fra Digital Media ApS (herefter kaldet DM) og dennes eventuelt tilknyttede selskaber.

Indeværende betingelser kan kun afviges, såfremt DM skriftligt bekræfter dette, efter skriftlig anmodning fra kunden.

Ved indgåelse af aftale er denne uopsigelig og ikke annullerbar fra kundens side.

Kunden er på intet tidspunkt berettiget til at videreforhandle DMs ydelser, uden forudgående skriftlig godkendelse fra DM. Dette gælder dog ikke nominerede medie- og reklamebureauer.

2. Priser

Alle priser i DMs portefølje, tilbud mv. er som udgangspunkt angivet ex moms (25%).

Der tages forbehold for regulering i priser, der ikke er påvirkede af DM.

3. Levering fra kunden

Kunden skal levere filer/materiale efter specifikation fra DM.

Overskrides leveringsfristen angivet i ordrebekræftelse, kan DM ophæve aftalen uden yderligere varsel.

DM tager forbehold for godkendelser af layout mm. fra dennes samarbejdspartnere.

Fremkommer materialet i en stand, hvor det ikke opfylder de angivne specifikationer, forbeholder DM sig retten til at kræve den fulde kampagne betalt, uden godtgørelse.

Al reklamemateriale skal overholde de internationale kodekser og regler for markedsføring.

DM forbeholder sig retten til, i tvivlstilfælde, at udskyde kampagnen, indtil der fx foreligger en godkendelse fra relevant udbyder/godkender. Der ydes ingen erstatning for den eventuelt tabte lejeperiode.

En eventuel godkendelse fritager ikke kunden for sit ansvar i forbindelse med selve reklamens udformning og budskab.

5. Visning

Kampagnen kører i den skriftligt aftalte periode. DM er ikke ansvarlig for ændringer der er forårsaget af udefrakommende hændelser som strejke, lockout, driftsproblemer, uroligheder, blokader, force majeure og lignende.

DM er på ingen måde forpligtet til at betale erstatning af nogen art, på baggrund af ovenstående tilfælde.

6. Aftalens indhold

Skulle der imod forventning være fejl i det angivne i tilbuddet, kontrakten eller ordrebekræftelsen, skal dette straks tilkendegives overfor DM.

DM forbeholder sig ret til at ændre samtlige vilkår i aftalen, såfremt aftalen med udbydere og leverandører ændres.

DM forbeholder sig ret til at flytte en kampagne, såfremt kampagnen helt eller delvist er placeret i perioden fra udskrivelse af et folketings- eller kommunalvalg til datoen for afholdelse af valget.

8. Betaling

Betalingsbetingelser er anført i ordrebekræftelsen.

DM forbeholder sig ret til opkrævning af omkostningsdækkende administrationsgebyr/faktureringsgebyr.

Ved for sen betaling beregnes renter med 2% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdato. DM forbeholder sig ret til at ændre betalingsbetingelser, såfremt der fremkommer oplysninger om kundens eventuelle manglende betalingsevne.

Enhver forsinkelse af betalinger berettiger DM til at ophæve alle indgåede aftaler med kunden.

Digital-Media ApS | Ragnagade 7, 2100 København Ø | CVR: 40916733

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]